Disclaimer

Disclaimer

Alles in deze disclaimer is van toepassing op elke webpagina van Van Varik ICT. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Onjuistheid of onvolledigheid:
Hoewel wij met de grootst mogelijke inspanning proberen geen onwaarheden op deze site te vermelden kan er op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan artikelen of andere content. Typefouten en wijziging zijn voorbehouden. Van Varik ICT aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade op welke manier ook ontstaan door gebruik, onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of andere content op deze site.

Links:
Informatie en andere content waar middels links of andere doorverwijs mogelijkheden heen verwezen word is geheel de verantwoordelijkheid van de maker van de desbetreffende informatie of andere content.

Auteursrecht:
Het is op geen enkele manier de bedoeling van vanvarikict.nl auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken op deze site zonder de toestemming van de rechthebbende. Mocht je toch van mening zijn dat bepaalde content inbreuk maakt op jouw rechten dan kun je contact opnemen met vanvarikict.nl via info@vanvarikict.nl. Er zal in dit geval zorgvuldig naar de klacht gekeken worden en indien de klacht naar onze mening gegrond is zal zo snel mogelijk de content aangepast of verwijderd worden.

Alle content op deze site inclusief naam, logo en layout zijn eigendom van Van Varik ICT of van derden die deze content aan ons verstrekt hebben. Op geen enkele wijze mag er zonder voorafgaande schriftelijke toestemming content gedeeltelijk of in hun geheel worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gekopieerd.

Verdere uitleg:
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om Van Varik ICT te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Als in deze disclaimer het woord “content” gebruikt word valt hier elke vorm van content onder, zoals onder meer beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, layout, logo’s en teksten.

Wij wensen je veel plezier op de site,

Mario van Varik,
Van Varik ICT